Hoiwan tarina 2023

Missiomme on hoitoalan parantaminen.

Hoiwa vuosikertomus 2023: Kasvua ja haasteita

Kasvua, vaikeita päätöksiä ja sen kehittämistä, mitä jo parhaiten osaamme. Nämä kuvaavat Hoiwan vuotta 2023. 

Kun lukuja katsotaan, oli neljäs toiminnan vuosi edelleen kasvua. Teimme 9 miljoonan euron liikevaihdon ja saimme tuhansia uusia kirjautuneita työntekijäpooliimme. Hoitajamme suorittivat vuoden aikana 22 311 työkeikkaa, mikä tarkoittaa 167 333 työtuntia. “Näin haastavassa taloudellisessa tilanteessa näkisin, että olemme onnistuneet kiitettävästi” toimitusjohtaja Fadumo Ali summaa vuoden lukuja, “vaikka on ollut haasteita, olemme onnistuneet kasvamaan ja muuttamaan haasteet mahdollisuuksiksi.”

Kasvun edellytyksenä mission kirkastaminen

Vuonna 2023 keskityimme vahvasti missiomme toteuttamiseen, eli hoitoalan parantamiseen. Pyrimme lisäämään hoitoalalle arvostusta, inhimillisyyttä ja houkuttelevuutta. Tätä edistämme olemalla itse arvostava ja inhimillistä työelämää tarjoava työnantaja, mihin olemme tähdänneet työtehtävien ja teknologian kehittämisen kautta. 

Ketteryys on yksi tärkeimmistä ominaisuuksistamme, joten keskityimme prosessiemme virtaviivaistamiseen. Vaikka osa luvuistamme kasvoi, sote-alan markkinat ja yleinen taloustilanne toi haasteita. Kuten usein, kun luodaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, on kehitysprojekteja lakkautettava. Näin tapahtui meilläkin.

Vaikeita päätöksiä

Kesällä jouduimme pitämään YT:t ja pienentämään toimistohenkilöstöämme. “Päätös oli meille kova pala. Se oli kuitenkin tehtävä, jotta pystyisimme toteuttamaan missiotamme” Fadumo kertoo. Karsimme työtehtäviämme, ja keskityimme missiomme puolesta oleellisimpiin tehtäviin: niihin, jotka parantavat hoitoalaa. Tämä tarkoitti työvoimapulaan vastaamista, entistä nopeammin ja uusilla tavoilla.

Nopeus on valttimme, ja olemme kehittäneet sitä edelleen viime vuoden aikana. Kun työtarjous ilmoitetaan Hoiwalle, se on vain minuutissa  ammattilaisten täytettävissä.

Kehitimme ohjelmistoamme, ja se edistyi harppauksin. Nyt avaamme teknologiaamme myös muiden käyttöön, jotta he voisivat kehittää toimintaansa tuottavammaksi ja kustannustehokkaammiksi.

Haasteista mahdollisuuksia

Rakensimme uutta palvelua, HoiwaHealth, joka tuo sairaanhoito- ja lääkäripalvelut kotiin. Tarjoamme alustan, jonka kautta jokainen yksityishenkilö, julkisen puolen asiakas sekä yksityisen puolen asiakas voi tilata terveydenhuollon palvelun suoraan kotiinsa. HoiwaHealth edustaa modernia terveydenhuoltoa digitaalisella otteella, eli on terveydenhuollon tulevaisuutta. Tästä tulette kuulemaan lisää!

Hoitoala kärsii pahasti työvoimapulasta, ja olemme avanneet mahdollisuuksia kansainvälisten hoitajien työllistämiseen. Hoiwan avulla asiakkaat voivat vaivattomasti täydentää hoitohenkilöstöään vahvistetulla kansainvälisellä osaamisella. Näin edistämme myös työvoiman liikkuvuutta ja saamme Suomessa olevat kansainväliset hoitajat töihin. Näin voimme auttaa koko Suomea voimaan paremmin. 

Kohti valoisampaa tulevaisuutta

Hoiwa on kasvanut yhteiskunnallisesti tunnetuksi ja vaikuttavaksi toimijaksi, ja haluamme auttaa suomalaista sote-alaa ja koko yhteiskuntaa kohti inhimillisempää suuntaa. Kustannustehokas toiminta edesauttaa palveluiden saatavuutta jokaiselle, ja olemme Hoiwalla mukana tämän toteuttamisessa. 

Hoiwa kohtasi vuonna 2023 haasteita, mutta niistä selvittiin ja opittiin, ja kaikesta huolimatta pystyttiin kasvamaan. Hoiwa vahvisti kykyään vastata muutoksiin, sekä nähdä mahdollisuuksia ja realisoida niitä. Vaikeuksista vahvistuneena, katsomme turvallisin mielin kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Hoiwa tarina 2022