Hoiwan tarina

Missiomme on hoitoalan parantaminen.

Konkreettisia tekoja sanojen sijaan

Tällä alalla tarvitaan tekoja kauniiden sanojen sijaan, jonka vuoksi on myös hyvä tarkastella lukuja toimintamme takana.Menneen vuoden aikana Hoiwalaisten määrä on kasvanut 400:sta melkein 2500:aan. Vuosi sitten toimimme ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja nyt Hoiwan kautta voi työllistyä koko Suomen alueella aina Lappiin asti. Yli 30 eri asiakasta julkisen ja yksityisen sektorin puolelta luottaa toimintaamme ja siihen, että Hoiwan kautta saa osaavat tekijät apuun. Hoiwan liikevaihto on myös kasvanut edellisen vuoden aikana 0,5 miljoonasta yli neljään miljoonaan.

Terveydenhuoltoalan kulttuuri on murroksessa

Olemme huomanneet, että tapamme toimia ja keskustella terveydenhuoltoalan ongelmista julkisesti on tuonut positiivista muutosta koko toimialalle. Markkinoille on viimeisen kahden vuoden aikana ilmaantunut kaltaisiamme toimijoita ja ajatusmaailmaamme jakaa yhä useampi terveydenhuollon toimija. Tämä on ainoastaan positiivista ja meille on kunnia-asia toimia edelläkävijänä tärkeän asian puolesta.Tulin ilokseni valituksi myös yhdeksi vuoden 2021 terveysalan vaikuttajista. Mediuutiset valitsevat joka vuosi 100 terveysalan vaikuttajaa, ja minä sain suureksi kunniakseni maininnan Arjen parantajat -kategoriassa. Tällaiset asiat vahvistavat entisestään uskoamme siihen, että olemme oikealla asialla.

Tyytyväinen Hoiwalainen on paras käyntikorttimme

Digitalisaation ja alustalouden hyödyntäminen on meille välttämätöntä, jotta pystymme ketterästi organisoimaan alati kasvavaa Hoiwalaisten joukkoa. Käyttämämme järjestelmä tekee työvuorojen valitsemisesta helppoa ja kehitämmekin alustaa aktiivisesti. Tämän lisäksi, olemme alusta alkaen tehneet paljon töitä tunnettuutemme kasvattamiseksi. Haluamme, että olemassa olevat ja tulevat Hoiwalaiset voivat luottaa rohkeasti siihen, että pystymme tekemään asioita paremmalla tavalla.

Kuten aikaisemmin sanoin, tällä alalla teot ratkaisevat kaikista eniten. Ilman ahkeria, osaavia ja jaksavia Hoiwalaisia emme olisi kuitenkaan tässä nyt. Tehokkain mainoskampanjamme ja käyntikorttimme on kentällä parasta osaamistaan tarjoavat työntekijämme, jotka näyttävät jokapäiväisellä tekemisellään sen, että heistä välitetään. On ollut ilo huomata, että saamme paljon yhteydenottoja suositusten perusteella niin asiakkailta kuin potentiaalisilta työntekijöiltä. 

Hoiwan tarina on edelleen vasta alussa

Olemme tyytyväisiä siihen, mitä olemme jo nyt saavuttaneet, mutta se ei riitä meille. Töitä on vielä paljon tehtävänä ja hoitoalan ammattilaisten kato uhkaa koko terveydenhuollon sektoria. Mistä uusia, osaavia ja jaksavia tekijöitä?Tavoitteenamme on jatkaa työntekijöiden parempien työolosuhteiden ja palkkojen puolesta kamppailua ja viedä hoitoalaa konkreettisesti inhimillisempään suuntaan. Tekoja tarvitaan nyt eikä kohta. Hoiwan osalta tämä tarkoittaa merkittävää kasvua myös tulevaisuudessa. Kasvun tueksi tulemme ottamaan sijoittajia mukaan toimintaan, jotta pystymme jatkamaan taistelua hoitoalan tulevaisuuden puolesta entistä isommin.

Parhain terveisin,
Fadumo Ali
Perustaja ja CEO, Hoiwa

Hoiwan tarina 2020

Perustamani Hoiwa täytti juuri vuoden. Ensimmäinen toimintavuotemme on pitänyt sisällään merkittävää kasvua ja kehitystä. Sosiaali- ja terveydenalan yrityksenä olemme turvanneet asiakkaidemme lähihoitaja- ja sairaanhoitajatarpeen terveydenhuollon ammattilaisia julkiselle ja yksityiselle sektorille välittämällä. Toiminnallamme olemme voineet vastata erityisesti vallalla olevaan hoitajapulaan.

Hoitoalan arvostusta tulee nostaa

Ajatukseni perustaa Hoiwa sai alkunsa hoitoalalla kokemastani. Terveydenhoitajaksi opiskelleena ja mm. lähihoitajien sijaisena toimineena tunnen hyvin hoitotyötä tekevien arkea. Koin vahvasti, että hoitotyön arvostusta tulisi nostaa yhteiskunnassamme. Vaikka suurin osa hoitajista pitää työstänsä todella paljon, voivat työssä vallitseva kiire, stressi sekä vastuuseen nähden vaatimaton palkkataso aiheuttaa kuormittuneisuutta ja riittämättömyyden tunnetta. Moni hoitaja kokee havaitsemiensa epäkohtien olevan seurausta yleisestä hoitoalaan liittyvästä arvostuksen puutteesta. Tällä hetkellä hoitajista on yhteiskunnassamme huutava pula. Myös moni hoitoalaa opiskelevistakin näyttäisi siirtyvän alalta pois. Jotta tämänkaltainen tilanne voitaisiin ratkaista, tulee hoitoalasta tehdä nykyistä houkuttelevampi – ja tätä olen halunnut olla yrittäjänä edistämässä. Me Hoiwalla emme ainoastaan välitä työvoimaa, vaan uskomme muutokseen!

Työntekijöitä kunnioittaen

Yrityksemme käyttää tehokkaasti teknologiaa ja alustatalouteen perustuvaa järjestelmää, jonka ansiosta suurikin määrä lähi- ja sairaanhoitajia voi päästä vaivatta varaamaan haluamansa työvuorot. Nyt vuoden ikäisenä on Hoiwa-järjestelmään rekisteröitynyt yli 400 lähi- ja sairaanhoitajaa, joista osa jo tekee töitä pääkaupunkiseudulla julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa, ja etsimme koko ajan lisää osaajia joukkoomme. Hoitajamme työskentelevät erilaisissa työtehtävissä kotihoidossa, terveysasemilla ja sairaaloissa asiakkaittemme tarpeiden mukaan.

Lähtiessäni perustamaan Hoiwaa, halusin ennen kaikkea perustaa työntekijöitä arvostavan yrityksen. Periaatteenamme on maksaa hoitajillemme kilpailukykyinen palkka siitä arvokkaasta työstä, jota he tekevät. Emme myöskään jätä työntekijöitämme yksin: vastaamme heidän kysymyksiinsä ja pidämme huolta heidän työhyvinvoinnistaan. Näen tärkeänä myös sen, että työntekijämme voivat toteuttaa omia urahaaveitaan. Rohkaisemmekin hoitajiamme kehittämään osaamistaan ja kouluttautumaan esimerkiksi lääkeluvallisuuden osalta.

Suurin osa Hoiwan kautta työllistyvistä alan ammattilaisista on kantasuomalaisia, mutta joukossa on myös maahanmuuttajia, joille toivomme antavamme mahdollisuuden työskennellä alalla.

Työnantajana haluan olla edistämässä heidän suomen kielen opintojaan. Monikielisen ja terveydenhoitoalan termistön tuntevan henkilöstömme avulla voimme tarjota asiakkaillemme myös tulkkauspalvelua.

Kiireettömiä kohtaamisia ja nopeaa reagointia

Me Hoiwalaiset kohtaamme hoidettaviamme erilaisissa hoitotilanteissa. Hoitajiemme työpäivät voivat koostua esimerkiksi rokotusten antamisesta, ikäihmisen luona tehtävistä kotikäynneistä tai psykiatrisesta hoitotyöstä. Kaikkea tekemistämme yhdistää halumme kohdata hoidettavamme kiireettömästi. Erityisesti monen ikäihmisen elämä voi olla yksinäistä ja tässä me voimme olla heidän apunaan, iloa ja helpotusta heidän päiväänsä tuoden.

Haluan auttaa asiakkaitani välittämällä heille osaavia terveydenhoidon ammattilaisia kiireelliselläkin aikataululla. Jo lyhyessä ajassa olemme saaneet useita merkittäviä asiakkaita palveltavaksemme. Uskon vahvasti, että arvostuksemme omia työntekijöitämme kohtaan välittyy positiivisesti asiakkaittemme kokemukseen meistä. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja jaksava.

Olen todella onnellinen päätöksestäni perustaa tällainen yritys, jonka kautta voimme olla viemässä hoitoalaa oikeaan suuntaan. Matkamme ja kehitystyömme jatkuu!

Terveisin,
Fadumo Ali
Perustaja ja CEO, Hoiwa