Information om oss

Bekanta dig här närmare, vem vi är i Hoiwa, vad vi gör och hur det är att jobba i Hoiwa. Här hittar du också våra direkta kontaktuppgifter!

Vem är vi?

Hoiwa är ett inhemskt social- och hälsovårdsföretag, som fungerar som en pålitlig partner för den offentliga och privata sektorn i hela Finland.

Hoiwa tryggar ert behov av sköterskor allt från plötsliga sjukledigheter till helhetsansvariga lösningar.

Hoiwa producerar dessutom hälsovårdstjänster av hög kvalitet i huvudstadsregionen. Vi är våra kunders partner och gör lösningar för personalbranschens utmaningar.

Fadumo Ali, toimitusjohtaja ja perustaja, Hoiwa Oy

Fadumo Ali

Verkställande direktör, hälsovårdare

fadumo.ali@hoiwa.fi

LinkedIn

Kirsi Holmgren, HR-päällikkö ja asiakassuhteet

Kirsi Holmgren

HR-direktör och kundrelationer

kirsi.holmgren@hoiwa.fi

+358 50 553 3968

Fatima Mohamed

Mariam Piippo

Sandra da Silva Rocha, HR-koordinaattori, Hoiwa Oy

Sandra da Silva Rocha

Henri Koivuneva

Ahmed Benmouh

Visuell Designer

info@hoiwa.fi

Henri Koivuneva, UX/UI Designer, Hoiwa Oy

Henri Koivuneva

UX/UI Designer

henri@hoiwa.fi

LinkedIn

Hur har du trivts i Hoiwa?

 • Jag har trivts bra i Hoiwa och mina kortvariga vikariat

Vad är bra med Hoiwa?

 • Efter intervjun fick man börja snabbt
 • Det har funnits bra med arbetsskift, man får välja skift som passar en själv
 • Vänlig personal, man kommer alltid i kontakt med dem och de svarar snabbt
 • Lätt att rapportera gjorda arbetstimmar

Vad är intressant i Hoiwa?

 • Möjlighet att genomföra Lovetent
 • Bra lön som kommer i rätt tid

Kan du rekommendera Hoiwa åt dina vänner?

 • Ja det kan jag och jag har också berättat om Hoiwa till mina vänner, som bor nära mig
-Lotta

Hur har du trivts i Hoiwa?

 • Jag har trivts bra i Hoiwa. Jag har alltid fått svar på mina frågor och man får lätt kontakt med förmannen.

Vad är bra med Hoiwa?

 • Faktumet att man alltid får svar på sina frågor, lönebetalningen fungerar, flexibilitet. Och om man har något problem så klargör man ärendet. Arbetsskiftsönskningarna beaktas bra.

Vad är intressant i Hoiwa?

 • Varierande arbetsmiljöer.

Kan du rekommendera Hoiwa åt dina vänner?

 • Jag kan absolut rekommendera.
-Heidi

Hej! Jag har trivts i Hoiwa utmärkt. Det har funnits bra med arbetsskift och önskemålen har iakttagits. Det som är intressant, är arbetets variation och mångsidighet. Jag kan absolut rekommendera Hoiwa till mina vänner och har också gjort det.

-Sari

Det känns för mig väldigt bekvämt med de förväntade ansvaren och arbetandet i Hoiwa i en bra och säker miljö. Personalen i Hoiwa är mycket hjälpsam och kommunikationen är väldigt smidig.

Personligen är det väldigt viktigt, vem jag arbetar med, och det är en mer inflytelserik faktor för att stödja motivation än någon belöning eller ersättning. Bådas närvaro på ett ställe är mycket unikt. Men det finns ändå människor i Hoiwa, som hjälper dig vid varje skede, och du kommer också att belönas mycket bättre än annanstans.

Ett flexibelt arbetsschema är mycket viktig särskilt för studerande. Du får timmar i Hoiwa som passar dig bäst, vilket gör arbetandet därmed intressantare.

Jag rekommenderar definitivt Hoiwa till alla intresserade.

-John

 • Jag har trivts verkligen bra
 • Man lyssnar på arbetstagaren, behoven beaktas och chefen är väldigt trevlig😁👍
 • Det som är intressant i Hoiwa, är att arbete alltid är tillgängligt
 • Jag kan verkligen rekommendera och har också gjort det
-Muzda

Hoiwas berättelse

Hoiwa är nu ett år gammalt! Redan under vårt första verksamhetsår har vi vuxit och utvecklats enormt. I början hade vi en kontorsarbetare och i år är vi redan tio personer, som jobbar inom Hoiwa. Läs Hoiwas berättelse, framförd av vår grundare och verkställande direktör Fadumo Ali.

Läs vår berättelse

Ring oss: +358 50 378 9805 (kl. 9-17)

Kontakta

För kunden
Hoiwa är din partner alltid då du behöver snabbt pålitlig personal. Kontakta oss direkt antingen via telefon eller med bifogat formulär.

För arbetssökande
Kom med i Hoiwas professionella yrkesmässiga team. Registrera dig via denna länk, sänd din CV till adressen rekry@hoiwa.fi eller kontakta med bifogad blankett. Vi kontaktar dig och kommer överens om arbetsintervju.

Kontaktuppgifter
E-postadress: info@hoiwa.fi
Telefonnummer: +358 50 378 9805 (kl. 9 – 17)

Faktureringsuppgifter
Nätfaktura address: 003731228294
Operatör: E204503
Förmedlare: OpusCapita Solutions Oy

  I samarbeten med