Information om oss

Bekanta dig här närmare, vem vi är i Hoiwa, vad vi gör och hur det är att jobba i Hoiwa. Här hittar du också våra direkta kontaktuppgifter!

Vem är vi?

Hoiwa är ett inhemskt social- och hälsovårdsföretag, som fungerar som en pålitlig partner för den offentliga och privata sektorn i hela Finland.

Hoiwa tryggar ert behov av sköterskor allt från plötsliga sjukledigheter till helhetsansvariga lösningar.

Hoiwa producerar dessutom hälsovårdstjänster av hög kvalitet i huvudstadsregionen. Vi är våra kunders partner och gör lösningar för personalbranschens utmaningar.

Fadumo Ali, toimitusjohtaja ja perustaja, Hoiwa Oy

Fadumo Ali

Verkställande direktör, hälsovårdare

fadumo.ali@hoiwa.fi

Jama Ali, Operatiininen johtaja, Hoiwa Oy

Jama Ali

Operativ direktör

Ilmi Ali, Tekninen johtaja, Hoiwa Oy

Ilmi Ali

Teknisk direktör

Pauliina Kiema, HR-koordinaattori, Hoiwa Oy

Pauliina Kiema

HR-koordinator

Fatima Mohamed

HR-koordinator

Mariam Piippo

HR-koordinator

Jenni Väisänen, HR-koordinaattori, Hoiwa Oy

Jenni Väisänen

HR-koordinator

Henri Koivuneva

Ahmed Benmouh

Visuell Designer

Henri Koivuneva, UX/UI Designer, Hoiwa Oy

Henri Koivuneva

UX/UI & Web Designer

Hur har du trivts i Hoiwa?

 • Jag har trivts bra i Hoiwa och mina kortvariga vikariat

Vad är bra med Hoiwa?

 • Efter intervjun fick man börja snabbt
 • Det har funnits bra med arbetsskift, man får välja skift som passar en själv
 • Vänlig personal, man kommer alltid i kontakt med dem och de svarar snabbt
 • Lätt att rapportera gjorda arbetstimmar

Vad är intressant i Hoiwa?

 • Möjlighet att genomföra Lovetent
 • Bra lön som kommer i rätt tid

Kan du rekommendera Hoiwa åt dina vänner?

 • Ja det kan jag och jag har också berättat om Hoiwa till mina vänner, som bor nära mig
-Lotta

Hur har du trivts i Hoiwa?

 • Jag har trivts bra i Hoiwa. Jag har alltid fått svar på mina frågor och man får lätt kontakt med förmannen.

Vad är bra med Hoiwa?

 • Faktumet att man alltid får svar på sina frågor, lönebetalningen fungerar, flexibilitet. Och om man har något problem så klargör man ärendet. Arbetsskiftsönskningarna beaktas bra.

Vad är intressant i Hoiwa?

 • Varierande arbetsmiljöer.

Kan du rekommendera Hoiwa åt dina vänner?

 • Jag kan absolut rekommendera.
-Heidi

Hej! Jag har trivts i Hoiwa utmärkt. Det har funnits bra med arbetsskift och önskemålen har iakttagits. Det som är intressant, är arbetets variation och mångsidighet. Jag kan absolut rekommendera Hoiwa till mina vänner och har också gjort det.

-Sari

Det känns för mig väldigt bekvämt med de förväntade ansvaren och arbetandet i Hoiwa i en bra och säker miljö. Personalen i Hoiwa är mycket hjälpsam och kommunikationen är väldigt smidig.

Personligen är det väldigt viktigt, vem jag arbetar med, och det är en mer inflytelserik faktor för att stödja motivation än någon belöning eller ersättning. Bådas närvaro på ett ställe är mycket unikt. Men det finns ändå människor i Hoiwa, som hjälper dig vid varje skede, och du kommer också att belönas mycket bättre än annanstans.

Ett flexibelt arbetsschema är mycket viktig särskilt för studerande. Du får timmar i Hoiwa som passar dig bäst, vilket gör arbetandet därmed intressantare.

Jag rekommenderar definitivt Hoiwa till alla intresserade.

-John

 • Jag har trivts verkligen bra
 • Man lyssnar på arbetstagaren, behoven beaktas och chefen är väldigt trevlig😁👍
 • Det som är intressant i Hoiwa, är att arbete alltid är tillgängligt
 • Jag kan verkligen rekommendera och har också gjort det
-Muzda

Hoiwas berättelse

Hoiwa är nu ett år gammalt! Redan under vårt första verksamhetsår har vi vuxit och utvecklats enormt. I början hade vi en kontorsarbetare och i år är vi redan tio personer, som jobbar inom Hoiwa. Läs Hoiwas berättelse, framförd av vår grundare och verkställande direktör Fadumo Ali.

Läs vår berättelse

Mejla oss: info@hoiwa.fi

Kontakta

För kunden
Hoiwa är din partner alltid då du behöver snabbt pålitlig personal. Kontakta oss direkt antingen via e-post eller med bifogat formulär.

För arbetssökande
Kom med i Hoiwas professionella yrkesmässiga team. Registrera dig via denna länk. Vi kontaktar dig och kommer överens om arbetsintervju.

Kontaktuppgifter
E-postadress: info@hoiwa.fi
Till anställda: +358 3 311 92384
Till kunder: +358 50 312 3169 (mån-fre kl 10-12)
Obs: Akuta avbokningar 06:30-07:30

Faktureringsuppgifter
Nätfaktura adress: 003731228294
Operatör: 003723327487
Förmedlare: Apix Messaging Oy
Fakturaskanning: 003731228294@procountor.apix.fi
Observera att om du använder en av följande operatörer för att skicka en nätfaktura: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit eller Säästöpankit, måste du använda följande Apix adress: 003723327487 och operatör: DABAFIHH.

  I samarbeten med