Hoiwas berättelse

Publicerad 15.3.2021

Hoiwa är nu ett år gammalt! Redan under vårt första verksamhetsår har vi vuxit och utvecklats enormt. I början hade vi en kontorsarbetare och i år är vi redan tio personer som jobbar inom Hoiwa. Läs Hoiwas berättelse, som vår grundare och verkställande direktör Fadumo Ali har berättat.

Hoiwas berättelse

Hoiwa som jag grundade, fyllde nyss ett år. Vårt första verksamhetsår har vuxit och utvecklats enormt. Som ett social- och hälsovårdsbranschens företag har vi tryggat våra kunders behov av närvårdare och sjuksköterskor genom att förmedla personer med yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård både till den offentliga och privata sektorn. Genom vår verksamhet har vi kunnat svara särskilt på den rådande bristen på sjuksköterskor.

Vårdsektorns värdering bör höjas

Min idé att etablera Hoiwa härstammar från min erfarenhet inom vårdbranschen. Efter att ha studerat till hälsovårdare och t.ex. som närvårdare känner jag väl till vårdpersonalens vardag. Jag kände starkt, att värderingen på vårdarbetet borde höjas i vårt samhälle. Även om de flesta av vårdpersonalen tycker mycket om sitt jobb, kan rådande brådska, stress och låg lönenivå jämfört med ansvar orsaka överbelastning och en känsla av otillräcklighet. Flera sköterskor upplever att de nackdelar de upplever är en följd av brist på allmän uppskattning av vårdsektorn. För tillfället finns det en stor brist på vårdgivare i vårt samhälle. Många av dem som studerar inom vårdbranschen verkar också lämna branschen. För att lösa en sådan situation, måste man göra vårdsektorn mera lockande- och det har jag som en företagare velat främja. Vi på Hoiwa förmedlar inte bara arbetskraft, utan vi tror på förändring!

Med respekt för anställda

Vårt företag använder sig effektivt av teknik och ett system, som baserar sig på en plattformsekonomi, som tillåter en stor del närvårdare och sjuksköterskor att enkelt boka de skift de vill ha. Nu som ett år gammalt har mer än 400 närvårdare och sjuksköterskor registrerat sig i Hoiwa-systemet, varav några redan arbetar i huvudstadsregionen inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Vi söker ständigt efter fler experter till oss. Våra vårdgivare arbetar i olika roller inom hemsjukvård, vårdcentraler och sjukhus enligt våra kunders behov.

När jag bestämde mig att grunda Hoiwa, ville jag för det första grunda ett företag, som uppskattar anställda. Vår princip är att betala våra vårdgivare en konkurrenskraftig lön för det värdefulla arbetet de utför. Vi lämnar heller inte våra anställda ensamma: vi svarar på deras frågor och tar hand om deras välbefinnande på jobbet. Jag ser det också viktigt, att våra anställda kan förverkliga sina egna karriärdrömmar. Vi uppmuntrar därför vårdgivarna att utveckla sina färdigheter och få utbildning, t.ex. inom medicin.

De flesta som fått arbetsplats via Hoiwa inom branschen, är ursprungliga finländare, men det finns också invandrare, som vi hoppas kunna ge möjlighet att få arbeta inom branschen.

Som arbetsgivare vill jag främja deras finska språkstudier. Med hjälp av vår flerspråkiga personal som känner till vårdsektorns terminologi, kan vi också erbjuda våra kunder en tolkningstjänst.

Sammanträffanden utan brådska och snabba reaktioner

Vi på Hoiwa möter våra klienter i olika vårdsituationer. Våra vårdgivares arbetsdagar kan bestå t.ex. av att ge vaccin, gå på hembesök hos åldringar eller psykiatriska vårduppgifter. Allt det vi gör, grundar sig på vår gemensamma vilja att möta våra klienter utan brådska. Särskilt många åldringars liv kan vara ensamt och här kan vi vara till hjälp genom att ge glädje och underlätta deras dag.

Jag vill hjälpa mina kunder genom att förse dem med kunnig vårdpersonal även i en brådskande tidtabell. Redan på kort tid har vi fått betjäna flera betydande kunder. Jag tror starkt på att vår uppskattning av våra egna anställda alltid förmedlas positivt till våra kunders upplevelse om oss. En välmående anställd orkar jobba och är motiverad.

Jag är verkligen nöjd över mitt beslut att starta detta företag, genom vilket vi kan föra vårdsektorn i rätt riktning. Vår resa och utvecklingsarbetet fortsätter!

 

Hälsningar,

Fadumo Ali
Grundare och verkställande direktör, Hoiwa

Fadumo Ali, toimitusjohtaja ja perustaja, Hoiwa Oy

Ring oss: +358 50 378 9805 (kl. 9-17)

Kontakta

För kunden
Hoiwa är din partner alltid då du behöver snabbt pålitlig personal. Kontakta oss direkt antingen via telefon eller med bifogat formulär.

För arbetssökande
Kom med i Hoiwas professionella yrkesmässiga team. Registrera dig via denna länk, sänd din CV till adressen rekry@hoiwa.fi eller kontakta med bifogad blankett. Vi kontaktar dig och kommer överens om arbetsintervju.

Kontaktuppgifter
E-postadress: info@hoiwa.fi
Telefonnummer: +358 50 378 9805 (kl. 9 – 17)

Faktureringsuppgifter
Nätfaktura address: 003731228294
Operatör: E204503
Förmedlare: OpusCapita Solutions Oy

    I samarbeten med