Hoiwa Medicinska Tjänster

Vi förmedlar sakkunnigt och pålitligt yrkesfolk för hälsovården. Vi förmedlar läkare för tillfälliga och permanenta anställningar av varierande längd.

Behov av kortvariga vikariat?

Söker ni läkare för kortvariga vikariat, jourarbete eller finns det behov att täcka bristen på resurser?

Vi har den personal du behöver.

Har ni behov av läkare för tillfälliga vikariat? Vi förenar behov och kunskap.

Har ni behov av läkare för permanent arbetsförhållande?

Vi rekryterar läkare till olika långa anställningsperioder runt om i Finland enligt arbetsgivarens behov.

Vi kan mot ett överenskommet arvode sköta om hela rekryteringsprocessen. Vid behov fortsätter vi rekryteringen tills vi hittar den lämpligaste personen för ert specifika behov.

Ring oss: +358 50 378 9805 (kl. 9-17)

Kontakta

För kunden Hoiwa är din partner alltid då du behöver snabbt pålitlig personal. Kontakta oss direkt antingen via telefon eller med bifogat formulär.

För arbetssökande
Kom med i Hoiwas professionella yrkesmässiga team. Registrera dig via denna länk, sänd din CV till adressen rekry@hoiwa.fi eller kontakta med bifogad blankett. Vi kontaktar dig och kommer överens om arbetsintervju.

Kontaktuppgifter
E-postadress: info@hoiwa.fi
Telefonnummer: +358 50 378 9805 (kl. 9 – 17)

Faktureringsuppgifter Nätfaktura address: 003731228294 Operatör: E204503 Förmedlare: OpusCapita Solutions Oy

    I samarbeten med