Hoiwa Medicinska Tjänster

Vi förmedlar sakkunnigt och pålitligt yrkesfolk för hälsovården. Vi förmedlar läkare för tillfälliga och permanenta anställningar av varierande längd.

Behov av kortvariga vikariat?

Söker ni läkare för kortvariga vikariat, jourarbete eller finns det behov att täcka bristen på resurser?

Vi har den personal du behöver.

Har ni behov av läkare för tillfälliga vikariat? Vi förenar behov och kunskap.

Har ni behov av läkare för permanent arbetsförhållande?

Vi rekryterar läkare till olika långa anställningsperioder runt om i Finland enligt arbetsgivarens behov.

Vi kan mot ett överenskommet arvode sköta om hela rekryteringsprocessen. Vid behov fortsätter vi rekryteringen tills vi hittar den lämpligaste personen för ert specifika behov.

Mejla oss: info@hoiwa.fi

Kontakta

För kunden
Hoiwa är din partner alltid då du behöver snabbt pålitlig personal. Kontakta oss direkt antingen via e-post eller med bifogat formulär.

För arbetssökande
Kom med i Hoiwas professionella yrkesmässiga team. Registrera dig via denna länk. Vi kontaktar dig och kommer överens om arbetsintervju.

Kontaktuppgifter
E-postadress: info@hoiwa.fi
Till anställda: +358 3 311 92384
Till kunder: +358 50 312 3169 (mån-fre kl 10-12)
Obs: Akuta avbokningar 06:30-07:30

Faktureringsuppgifter
Nätfaktura adress: 003731228294
Operatör: 003723327487
Förmedlare: Apix Messaging Oy
Fakturaskanning: 003731228294@procountor.apix.fi
Observera att om du använder en av följande operatörer för att skicka en nätfaktura: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit eller Säästöpankit, måste du använda följande Apix adress: 003723327487 och operatör: DABAFIHH.

    I samarbeten med